New titles: Language, Literature

Includes all types of material

1 of 31

Annales. Liber 5-6. Latin (Woodman);The Annals of Tacitus : Books 5 and 6 / edited with a commentary by A.J. Woodman.

Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2017.;©2017
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PA6705.A6 B5 2017
2 of 31

Best words, best order : essays on poetry / Stephen Dobyns.

2nd ed. New York : Palgrave Macmillan, 2003.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PN1031 .D58 2003
3 of 31

Buluosiji yu huo ban men : Zhongguo zao qi dian ying de kua guo li shi = Brodsky and companies : a transnational history of Chinese early cinema / Liao Jinfeng zhu.

Yi ban. Taibei Shi : Mai tian chu ban, 2015 = Min 104 [2015]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PN1993.5.C4 L4888 2015
4 of 31

Cong xian shi dao xie shi : yi jiu ba ling nian dai liang an nü xing xie shi xiao shuo zhi bi jiao / Pei Haiyan (Jana Benesova) zhu.

BOD yi ban. Taibei shi : Xiu wei zi xun ke ji gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2278 .P45 2015
5 of 31

Dasamuka. English;Dasamuka / Junaedi Setiyono translated from the Indonesian by Maya Denisa Saputra.

San Mateo, California : Dalang Publishing, 2017.;©2017
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PL5089.S4835 D3713 2017
6 of 31

Dear committee members : a novel / Julie Schumacher.

First Anchor books edition. New York : Anchor Books, a division of Penguin Random House LLC, 2015.;©2014
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PS3569.C5548 D43 2015
7 of 31

Di er shi liu jie 2015 Zhongguo wen zi xue guo ji xue shu yan tao hui lun wen ji / Zhongguo wen zi xue hui, Fengjia da xue zhong wen xi zhu bian.

Yi ban. Xinbei Shi Banqiao Qu : Sheng huan tu shu gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL1281.Z47835 2015
8 of 31

Egils saga. English;Egil's saga / translated by Bernard Scudder edited with an introduction and notes by Svanhildur Óskarsdóttir.

New York : Penguin Books, ©2004.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PT7269.E3 E53 2004
9 of 31

Emotion and Persuasion in Classical Antiquity / Edited by Ed Sanders and Matthew Johncock.

Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PA3061.E56 2016
10 of 31

Endangered : They saw a thylacine / Justine Campbell and Sarah Howard. Extinction / Hannie Rayson. The honey bees / Caleb Lewis.

Strawberry Hills, NSW : Currency Press, 2017.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PN9616.62.E53 2017
11 of 31

Face in the crowd (Motion picture);A face in the crowd [videorecording] / Warner Bros. Pictures presents an Elia Kazan production story and screenplay by Budd Schulberg directed by Elia Kazan.

Burbank, CA : Warner Bros. Pictures : Distributed by Warner Home Video, c2005.
Type: Videos, DVDs etc
Location: Chifley Library
Call no: PN1997 .F23 2005
12 of 31

Fu cheng wen xue di tu / Guo li Tainan di yi gao ji zhong xue 105 ji ke xue ban zhu.

Er ban. Taibei Shi : Yuan liu chu ban shi ye gu fen you xian gong si, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T3 F823 2015
13 of 31

Gong xing yu shu xing : Ming Qing deng yun de han rong yu yan yi / Song Yunshan zhu.

Chu ban. Taibei Shi : Taiwan xue sheng shu ju you xian gong si, er ling yi si [2014]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL1201 .S68 2014
14 of 31

Halade golāpa / Svapnamaẏa Cakrabartī = Holde golap / by Swapnamoy Chakraborty.

Kalakātā : De'ja Pābaliśiṃ, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PK1730.16.A3955 H35 2015
15 of 31

Indian theories of language / editor B.K. Dalai.

First edition. Pune Centre of Advanced Study in Sanskrit, University of Pune, 2008.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PK910 .I53 2008
16 of 31

Italia odia : il cinema poliziesco italiano / Roberto Curti.

1. ed. Torino : Lindau, 2006.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PN1995.9.P57 C87 2006
17 of 31

Les dégoûts de Voltaire : exploration d'une sensibilité complexe / Marie-Hélène Cotoni.

Oxford, UK : Voltaire Foundation, [2017];©2017
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PQ2122.C68 2017
18 of 31

Ling yi zhong zi you de zhui qiu : Shen Congwen mei xue yan jiu = A pursuit of freedom : a study of Shen Congwen's aesthetics / Qiu Yuyun zhu.

Chu ban. Taibei Shi : Mai tian chu ban : Cheng bang wen hua shi ye gu fen you xian gong si, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2801.N18 Q58 2014
19 of 31

Ma Hua wen xue lei xing yan jiu / zhu zhe, Xu Wenrong.

Chu ban. Taibei Shi : Li ren shu ju, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3097.M3 X827 2014
20 of 31

Mary Shelley : Frankenstein / edited by Berthold Schoene-Harwood.

New York : Columbia University Press, c2000.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PR5397.F73 M37 2000
21 of 31

My life as a filmmaker / Yamamoto Satsuo translated, annotated and with an introduction by Chia-ning Chang.

Ann Arbor : University of Michigan Press, 2017.;©2017
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PN1998.3.Y36 A3 2017
22 of 31

Robert Guédiguian / Joseph Mai.

Manchester : Manchester University Press, 2017.;©2017
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PN1998.3.G84 M35 2017
23 of 31

Romanticism, self-canonization, and the business of poetry / Michael Gamer.

New York : Cambridge University Press, 2017.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PR590.G36 2017
24 of 31

Second language speech : theory and practice / Laura Colantoni, Jeffrey Steele, and Paola Escudero.

Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2015.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: P118.2 .C645 2015
25 of 31

Short stories. Selections. English;Red roofs & other stories / by Tanizaki Jun'ichirō translated by Anthony H. Chambers and Paul McCarthy.

Ann Arbor : University of Michigan Press, [2016];©2016
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PL839.A7 A2 2016
26 of 31

Short stories. Selections. English;The Gourmet Club : a sextet / by Tanizaki Jun'ichiro translated by Anthony H. Chambers and Paul McCarthy.

Ann Arbor : University of Michigan Press, [2017]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: PL839.A7 A2 2017
27 of 31

Tang Xianzu yu Mu dan ting / Huang Zhigang zhu Zeng Yongyi zong ce hua.

Chu ban. Taibei Shi : Guo jia chu ban she, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL2695.M83 H83 2015
28 of 31

The Siamese trail of Hò̂ Chí Minh / Teddy Spha Palasthira.

Bangkok : Post Books, 2015.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PR9570.T53 T43 2015
29 of 31

Women in the shadows : gender, puppets, and the power of tradition in Bali / Jennifer Goodlander.

Athens : Ohio University Press, [2016];©2016
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PN1979.S5 G66 2016
30 of 31

Women wanderers and the writing of mobility, 1784-1814 / Ingrid Horrocks.

Cambridge, United Kingdom New York, NY : Cambridge University Press, 2017.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: PR115.H67 2017
31 of 31

Yi xiang qing yuan : Taiwan zuo jia de Xianggang shu xie / Huang Guanxiang zhu.

BOD yi ban. Taibei Shi : Du li zuo jia, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL3031.T3 H837 2014