New titles: Social Sciences

Includes all types of material

1 of 3

Chūsei kōki no jisha to keizai / Kitai Toshio cho.

Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, 1999.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HB72.K48 1999
2 of 3

Making a living, making a difference : gender and work in early modern European society / edited by Maria Ågren.

New York, NY : Oxford University Press, [2017]
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: HD4851 .M343 2017
3 of 3

Zhong Fei jing ji wai jiao ji qi dui quan qiu chan ye lian de qi shi = China-Africa economic diplomacy and its implication to the global value chain / Tang Xiaoyang zhu.

Di yi ban. Beijing : Shi jie zhi shi chu ban she, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HF1604.Z4 A3583 2014