New titles

Military & Science

Includes all types of material

1 of 7

Shitte wa ikenai, kakusareta Nihon shihai no kōzō / Yabe Kōji.

Tōkyō : Kōdansha, 2017.;©2017
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: UA26.J3 Y33 2017
2 of 7

Zhongguo fei chuan tong an quan yan jiu bao gao (2011-2012) = Report on China's non-traditional security studies (2011-2012) / zhu bian: Yu Xiaofeng fu zhu bian: Mi Hong, Xu Lili.

Di 1 ban. Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2012.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: UA835 .Z44 2012
3 of 7

Zhongguo fei chuan tong an quan yan jiu bao gao (2012-2013) = Report on China's non-traditional security studies (2012-2013) / zhu bian: Yu Xiaofeng fu zhu bian: Mi Hong, Wei Zhijiang, Li Jinshan.

Di 1 ban. Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2013.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: UA835 .Z44 2013
4 of 7

Zhongguo fei chuan tong an quan yan jiu bao gao (2013-2014) = Report on China's non-traditional security studies (2013-2014) / zhu bian: Yu Xiaofeng, Wei Zhijiang.

Di 1 ban. Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2014.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: UA835 .Z44 2014
5 of 7

Zhongguo fei chuan tong an quan yan jiu bao gao (2014-2015) = Report on China's non-traditional security studies (2014-2015) / zhu bian: Yu Xiaofeng, Wei Zhijiang.

Di 1 ban. Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: UA835 .Z44 2015
6 of 7

Zhongguo fei chuan tong an quan yan jiu bao gao (2015-2016) = Report on China's non-traditional security studies (2015-2016) / zhu bian: Yu Xiaofeng, Wei Zhijiang.

Di 1 ban. Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2016.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: UA835 .Z44 2016
7 of 7

Zhongguo fei chuan tong an quan yan jiu bao gao (2016-2017) = Report on China's non-traditional security studies (2016-2017) / zhu bian: Yu Xiaofeng, Luo Zhongshu.

Di 1 ban. Beijing : She hui ke xue wen xian chu ban she, 2017.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: UA835 .Z44 2017