New titles

Medicine

Includes all types of material

1 of 2

Shokuhin anzen no jiten / Nihon Shokuhin Eisei Gakkai henshū.

Shohan. Tōkyō : Asakura Shoten, 2009.;©2009
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: RA601 .S4416 2009
2 of 2

Shokuhin eisei no rekishi to kagaku : hito wa ika ni shite doku o shiri shoku no osen o fusegeru yō ni natta ka / Hosogai Yūtarō henshū.

Tōkyō : Chūō Hōki Shuppan, 2013.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: RA1258 .S56 2013