New titles

Non-Chinese in PJ-PM

Includes all types of material

1 of 7

Kanji look and learn : 512 kanji with illustrations and mnemonic hints = Imēji de oboeru [genki] na kanji 512 / Banno Eri, Ikeda Yōko, Shinagawa Chikako, Tajima Kaori, Tokashiki Kyōko.

Shohan = First edition. Tōkyō : Japan Taimuzu = The Japan Times, 2009.;©2009
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL528 .B365 2009
2 of 7

Kiso kara wakaru hanasu gijutsu / Moriguchi Minoru, Nakayama Junko.

Tōkyō : Kuroshio Shuppan, 2017.;©2017
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL524.8 .M67 2017
3 of 7

Konbini ningen / Murata Sayaka.

Tōkyō : Bungei Shunjū, 2016.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL873.U73K66 2016
4 of 7

Kuraimāzu hai / Yokoyama Hideo.

Tōkyō : Bungei Shunjū, 2006.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL877.5.O369 K73 2006
5 of 7

Oretachi hana no baburugumi / Ikeido Jun.

Tōkyō : Bungei Shunjū, 2010.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL871.5.K45 O75 2010
6 of 7

Shitamachi roketto / Ikeido Jun.

Shohan. Tōkyō : Shōgakukan, 2013.;©2013
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL871.5.K45 S55 2013
7 of 7

Umi no mieru rihatsuten / Ogiwara Hiroshi.

Tōkyō : Shūeisha, 2016.;©2016
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL874.G59 U652 2016