New titles

Non-Chinese in PJ-PM

Includes all types of material

1 of 5

A mei yu yu fa gai lun / zuo zhe Wu Jinglan.;245-02 阿美語語法概論 / 作者吳靜蘭.

Er ban.;250-03 二版 Xin bei shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui , 2018.;260-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6149.1 .W825 2018
2 of 5

Beinan yu yu fa gai lun / zuo zhe Deng Fangqing.;245-02 卑南語語法概論 / 作者鄧芳青.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6158.81 .D464 2018
3 of 5

Bunong yu yu fa gai lun / zuo zhe Huang Huijuan, Shi Chaokai.;245-02 布農語語法概論 / 作者黃慧娟, 施朝凱.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6153.1 .H836 2018
4 of 5

Saideke yu yu fa gai lun / zuo zhe Song Limei.;245-02 賽德克語語法概論 / 作者宋麗梅.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6161.1 .S664 2018
5 of 5

Zou yu yu fa gai lun / zuo zhe Zhang Yongli, Pan Jiarong.;245-02 鄒語語法概論 / 作者張永利, 潘家榮.

Er ban.;250-03 二版. Xinbei Shi : Yuan zhu min zu wei yuan hui, 2018.;264-04 新北市 : 原住民族委員會, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: PL6166.1 .Z436 2018
Page owner: Scholarly Information Services