New titles

Education

Includes all types of material

1 of 5

Akutibu rāningu hihanteki nyūmon = Practical guides to 'Really' active learning and its critical re-evaluation / Nakasono Atsunori, Tanigawa Hirotoshi hen.

Shohan. Kyōto-shi : Nakanishiya Shuppan, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: LA1318 .A48 2018
2 of 5

Ima daigaku de benkyō suru to iu koto : yoku ikiru tame no manabi to wa / Satō Masaru, Matsuoka Takashi.

Tōkyō : Iwanami Shoten, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: LA1318 .S27 2018
3 of 5

Josei no mirai ni daigaku ga dekiru koto : daigaku ni okeru jinzai ikusei no shinkyōchi / Anzai Tōru.

Tōkyō : Jusonbō, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: LC2367 .A59 2018
4 of 5

Kyōiku to shakai kaisō : ESSM zenkoku chōsa kara mita gakureki, gakkō, kakusa / Nakamura Takayasu, Hirasawa Kazushi, Aramaki Sōhei, Nakazawa Wataru hen.

Shohan. Tōkyō : Tōkyō Daigaku Shuppankai, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: LC191.8.J3 K96 2018
5 of 5

Okaruto-ka suru Nihon no kyōiku : Edo shigusa to oyagaku ni hisomu nashonarizumu / Harada Minoru.

Tōkyō : Chikuma Shobō, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: LC191.8.J3 H37 2018