New titles

Commerce, Finance, Public Finance

Includes all types of material

1 of 2

China's great wall of debt. Chinese; Zhongguo qi ji de ju dian : jiang shi qi ye, gui cheng yu ying zi yin hang, ting zhi de Zhongguo jiang ru he bo ji quan qiu jing ji? xin de cheng zhang li dao hui chu xian ma? = China's great wall of debt / Ma Dening (Dinny McMahon) zhu Liao Huanwei yi.;245-01 中國奇蹟的句點 : 殭屍企業、鬼城與影子銀行, 停滯的中國將如何波及全球經濟? 新的成長力道會出現嗎? / 馬德寧(Dinny McMahon)著 廖桓偉譯.

Chu ban.;250-03 初版. Taibei Shi : Da shi wen hua you xian gong si, 2018.;264-04 臺北市 : 大是文化有限公司, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HJ8811 .M36127 2018
2 of 2

Evolution of goods and services tax in India / R. Kavita Rao, Sacchidananda Mukherjee with contribution from Amaresh Bagchi.

Cambridge, United Kingdom New York, NY Melbourne, Australia New Delhi, India Singapore : Cambridge University Press, 2019.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: HJ5715.I4 R36 2019
Page owner: Scholarly Information Services