New titles

Economics, Statistics, Demography, Business, Transportation & Communication

Includes all types of material

1 of 6

Chiiki sangyō no seisui to kazoku hendō no shakaigaku : sangyō jikan sedai kazoku senryaku / Maeda Naoko cho.

Shohan. Kyōto-shi : Kōyō Shobō, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HD9940.J33 G54 2018
2 of 6

Jinkō genshō o norikoeru : tatewari o dasshi, shimin to tomo ni chiiki de idomu / Fujimoto Kentarō.

Shohan. Kyōto-shi : Hōritsu Bunkasha, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HB3651 .F84 2018
3 of 6

Kankyō keizai seisakugaku jiten : SEEPS : Society for Environmental Economics and Policy Studies / Kankyō Keizai Seisaku Gakkai hen.

Tōkyō-to Chiyoda-ku : Maruzen Shuppan Kabushiki Kaisha, Heisei 30 [2018];©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HC79.E5 K3428 2018
4 of 6

Man-Mō to Mantetsu / Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha Chōsaka hen.

[Dairen] : Minami Manshū Tetsudō Kabushiki Kaisha, Taishō 15 [1926]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HC428.M2 M3 1926
5 of 6

Shakai hoshōron / Ishida Shigenori, Yamamoto Katsuya hencho.

Shohan. Kyōto-shi : Mineruba Shobō, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HD7227 .S53 2018
6 of 6

Zhongguo guang bo xian dai xing liu bian : Guo min zheng fu guang bo yan jiu (1928-1949) / Li Yu zhu.

Di 1 ban. Beijing : Zhongguo chuan mei da xue chu ban she, 2017.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HE8689.9.C5 L59 2017