New titles

History - Asia, Africa

Includes all types of material

1 of 24

Abe Nakamaro : saisho no kokusai bunkajin sensanbyakunen no jiseki / Takagi Isao.

Tōkyō : Rēbukku, 2010.;©2010
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS852.A22 T35 2010
2 of 24

Chu Tang zhao chi wen yan jiu / Zhang Chao zhu.

Di 1 ban. Zhengzhou : Zhengzhou da xue chu ban she, 2017.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS749.35 .Z436 2017
3 of 24

Chōsen Hantō tōitsugo ni Nihon ni okoru koto : Kankokujin ni yoru Chōsen Hantō-ron / Shinshiarī (Sincerelee)

Tōkyō : Fusōsha, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS910.2.J3 S56 2018
4 of 24

Gaikokujin hishūjū chiiki no esunikku komyuniti to tabunka kyōiku jissen : Fripinkei nyūkamā oyako no esunogurafī / Tsubota Kōhei cho.

Shohan. Sendai-shi : Tōhoku Daigaku Dhuppankai, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS832.7.F54 T78 2018
5 of 24

Harupin shashinshū : saishin Harubin no tenbō Harubin shashinchō / henshū Sakagichi Tokuichirō, Fujii Kinjūrō.

Tōkyō : Ōzorasha, 2008.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS797.42.H373 H37 2008
6 of 24

Ishihara Kanji Manshū Gasshūkoku : kokka hyakunen no yume o egaita shōgun no shinjitsu / Hayase Toshiyuki.

Tōkyō : Ushio Shobō Kōjin Shinsha, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS885.5.I77 H39 2018
7 of 24

Kentōshi kara junreisō e / Ishii Masatoshi Murai Shōsuke, Enomoto Wataru, Kōchi Haruhito hen.

Shohan. Tōkyō-to Chiyoda-ku : Bensei Shuppan, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS849.C6 I8172 2018
8 of 24

Ketsuron! Chōsen Hantō ni kakawattewa ikenai : Higashi Ajia to sekai no toraburu mēkā / Seki Hei.

Tōkyō : Asuka Shinsha, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS910.18 .S55 2018
9 of 24

Kyūkyoku no haisen ritokusha Nihon Gaimushō ga inpei suru Manshū kenkoku no shinjitsu : gunji no tensai Ishihara Kanji no yabō to zasetsu / Suzuki Sōichi cho.

Shohan. Tōkyō : Bensei Shuppan, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS783.7 .S89 2018
10 of 24

Manshū shūdan jiketsu / Shinkai Hitoshi.

Shohan. Tōkyō-to Shibuya-ku : Kawade Shobō Shinsha, 2016.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS777.533.A86 S555 2016
11 of 24

Migi no baikoku hidari no bōkoku : 2020-nen Nihon wa sekai no chūshin de shōmetsu suru / Satō Kenji.

Tōkyō : Asupekuto, 2017.;©2017
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS891 .S25 2017
12 of 24

Nashonarizumu no shōtai / Handō Kazutoshi Hosaka Masayasu.

Tōkyō : Bungei Shunjū, 2017.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS885.2 .H36 2017
13 of 24

Neng Xia ze da yu jian mu Hua feng : zheng zhi ti shi jiao xia de Huaxia yu Huaxia hua / Hu Hong zhu.

Di 1 ban. Beijing Shi : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS721 .H84 2017
14 of 24

Nihon kodaishi nyūmon / Yagiri Tomeo.

Tōkyō : Sakuhinsha, 2005.;©2005
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS855 .Y324 2005
15 of 24

Nihon teikoku shugi to Manshū : 1900-1945 / Suzuki Takashi.

Ondemandoban. Tōkyō : Hanawa Shobō, 2008.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS885 .S89 2008
16 of 24

Nishibe Susumu saigo no shisaku Nihonjin to wa somo nanimono zo / Nishibe Susumu, Sawamura Shūji, Hamasaki Yōsuke.

Tōkyō : Asuka Shinsha, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS821 .N57 2018
17 of 24

Populist collaborators : the Ilchinhoe and the Japanese colonization of Korea, 1896-1910. Japanese; Nihon no Chōsen shokuminchika to shinnichi popyurisuto : Isshinkai ni yoru tainichi kyōryoku no rekishi = Populist collaborators : the Ilchinhoe and the Japanese colonization of Korea, 1896-1910 / Yumi Mun cho Akasaka Shun'ichi, Ri Keiki, Tokuma Hajime yaku.

Shohan. Tōkyō-to Chiyoda-ku : Akashi Shoten, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS915.25 .M66163 2018
18 of 24

Qing liu wen hua yu Tang di guo / Lu Yang zhu.

Di 1 ban. Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2016.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS749.35 .L89 2016
19 of 24

Shōgun, shikken, rensho : Kamakura Bakufu kenryoku o kangaeru / Nihonshi Shiryō Kenkyūkai hen.

Tōkyō-to Bunkyō-ku : Yoshikawa Kōbunkan, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS859 .S53 2015
20 of 24

Sore de mo Nihonjin wa sensō o eranda / Katō Yōko cho.

Tōkyō : Shinchōsha, Heisei 28 [2016];©2009
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS882 .K38 2016
21 of 24

Taiwan'umare nihongosodachi / On Yūjū.

Tōkyō : Hakusuisha, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS799.72 .O5 2018
22 of 24

Teikoku Nihon to Man-Sen shi : tairiku seisaku to Chōsen Manshū ninshiki / Inoue Naoki.

Shohan. Tōkyō : Hanawa Shobō, 2013.;©2013
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS518.45 .I56 2013
23 of 24

Zainichi Chōsen seinen no shōgen / Fukuchi Kōzō, Nishida Hideaki hen.

Shohan. Tōkyō : Sanseidō, Shōwa 45 [1970]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS831.K6 Z35 1970
24 of 24

Zui Tō Teikoku to Higashi Ajia sekai / Tōdaishi Kenkyūkai hen.

Tōkyō : Kyūko Shoin, 1979.;©1979
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS749.25 .Z84 1979