New titles

History - World, Europe, Asia, Africa, Oceania

Includes all types of material

1 of 41

1789, l'année sans pareille : chronique / Michel Winock.

Paris : Olivier Orban, c1988.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: DC163 .W56 1988
2 of 41

Abe Nakamaro : saisho no kokusai bunkajin sensanbyakunen no jiseki / Takagi Isao.

Tōkyō : Rēbukku, 2010.;©2010
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS852.A22 T35 2010
3 of 41

Altri contributi alla storia e alla teoria dello storicismo / Fulvio Tessitore.

1. ed. Roma : Edizioni di storia e letteratura, 2007.
Type: Printed material (flood)
Location: Chifley Library
Call no: D13.T462 2007
4 of 41

Changing Views on British History : Essays on Historical Writing Since 1939 / Elizabeth Chapin Furber.

Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, [2014];©1966
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DA1 F87 1966
5 of 41

Chu Tang zhao chi wen yan jiu / Zhang Chao zhu.

Di 1 ban. Zhengzhou : Zhengzhou da xue chu ban she, 2017.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS749.35 .Z436 2017
6 of 41

Chōsen Hantō tōitsugo ni Nihon ni okoru koto : Kankokujin ni yoru Chōsen Hantō-ron / Shinshiarī (Sincerelee)

Tōkyō : Fusōsha, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS910.2.J3 S56 2018
7 of 41

Enlightenment, Revolution, and Romanticism : The Genesis of Modern German Political Thought, 1790-1800 / Frederick C. Beiser.

Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, [2014];©1992
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DD419 B45 1992
8 of 41

Gaikokujin hishūjū chiiki no esunikku komyuniti to tabunka kyōiku jissen : Fripinkei nyūkamā oyako no esunogurafī / Tsubota Kōhei cho.

Shohan. Sendai-shi : Tōhoku Daigaku Dhuppankai, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS832.7.F54 T78 2018
9 of 41

Harupin shashinshū : saishin Harubin no tenbō Harubin shashinchō / henshū Sakagichi Tokuichirō, Fujii Kinjūrō.

Tōkyō : Ōzorasha, 2008.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS797.42.H373 H37 2008
10 of 41

History : Choice and Commitment / Felix Gilbert.

Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, [2014];©1977
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DG470 .G46 1977
11 of 41

In Command of France : French Foreign Policy and Military Planning, 1933-1940 / Robert J. Young.

Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, [2014];©1978
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DC369 Y68 1978
12 of 41

Ishihara Kanji Manshū Gasshūkoku : kokka hyakunen no yume o egaita shōgun no shinjitsu / Hayase Toshiyuki.

Tōkyō : Ushio Shobō Kōjin Shinsha, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS885.5.I77 H39 2018
13 of 41

Kapp-Putsch : 1920 - Abwehrkämpfe - Rote Ruhrarmee / Klaus Gietinger.

1. Auflage. Stuttgart : Schmetterling Verlag GmbH, 2020.
Type: Printed material
Location: Chifley Library
Call no: DD238 .G54 2020
14 of 41

Kentōshi kara junreisō e / Ishii Masatoshi Murai Shōsuke, Enomoto Wataru, Kōchi Haruhito hen.

Shohan. Tōkyō-to Chiyoda-ku : Bensei Shuppan, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS849.C6 I8172 2018
15 of 41

Ketsuron! Chōsen Hantō ni kakawattewa ikenai : Higashi Ajia to sekai no toraburu mēkā / Seki Hei.

Tōkyō : Asuka Shinsha, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS910.18 .S55 2018
16 of 41

Kyūkyoku no haisen ritokusha Nihon Gaimushō ga inpei suru Manshū kenkoku no shinjitsu : gunji no tensai Ishihara Kanji no yabō to zasetsu / Suzuki Sōichi cho.

Shohan. Tōkyō : Bensei Shuppan, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS783.7 .S89 2018
17 of 41

L'internazionale delle Camicie nere : i CAUR, Comitati d'azione per l'universalità di Roma, 1933-1939 / Marco Cuzzi [presentazione di Michael A. Ledeen]

Milano : Mursia, c2005.
Type: Printed material (flood)
Location: Chifley Library
Call no: DG571 .C84 2005
18 of 41

Malraux : An Essay in Political Criticism / David Wilkinson.

Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, [2014];©1967
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DC373.M22 W55 1967
19 of 41

Manshū shūdan jiketsu / Shinkai Hitoshi.

Shohan. Tōkyō-to Shibuya-ku : Kawade Shobō Shinsha, 2016.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS777.533.A86 S555 2016
20 of 41

Migi no baikoku hidari no bōkoku : 2020-nen Nihon wa sekai no chūshin de shōmetsu suru / Satō Kenji.

Tōkyō : Asupekuto, 2017.;©2017
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS891 .S25 2017
21 of 41

Nashonarizumu no shōtai / Handō Kazutoshi Hosaka Masayasu.

Tōkyō : Bungei Shunjū, 2017.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS885.2 .H36 2017
22 of 41

Neng Xia ze da yu jian mu Hua feng : zheng zhi ti shi jiao xia de Huaxia yu Huaxia hua / Hu Hong zhu.

Di 1 ban. Beijing Shi : Beijing shi fan da xue chu ban she, 2017.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS721 .H84 2017
23 of 41

Nihon kodaishi nyūmon / Yagiri Tomeo.

Tōkyō : Sakuhinsha, 2005.;©2005
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS855 .Y324 2005
24 of 41

Nihon teikoku shugi to Manshū : 1900-1945 / Suzuki Takashi.

Ondemandoban. Tōkyō : Hanawa Shobō, 2008.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS885 .S89 2008
25 of 41

Nishibe Susumu saigo no shisaku Nihonjin to wa somo nanimono zo / Nishibe Susumu, Sawamura Shūji, Hamasaki Yōsuke.

Tōkyō : Asuka Shinsha, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS821 .N57 2018
26 of 41

Populist collaborators : the Ilchinhoe and the Japanese colonization of Korea, 1896-1910. Japanese; Nihon no Chōsen shokuminchika to shinnichi popyurisuto : Isshinkai ni yoru tainichi kyōryoku no rekishi = Populist collaborators : the Ilchinhoe and the Japanese colonization of Korea, 1896-1910 / Yumi Mun cho Akasaka Shun'ichi, Ri Keiki, Tokuma Hajime yaku.

Shohan. Tōkyō-to Chiyoda-ku : Akashi Shoten, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS915.25 .M66163 2018
27 of 41

Qing liu wen hua yu Tang di guo / Lu Yang zhu.

Di 1 ban. Beijing Shi : Beijing da xue chu ban she, 2016.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS749.35 .L89 2016
28 of 41

Queen of Navarre : Jeanne d'Albret, 1528-1572 / Nancy Lyman Roelker.

Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, [2014];©1968
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DC112.J4 R64 1968
29 of 41

Shōgun, shikken, rensho : Kamakura Bakufu kenryoku o kangaeru / Nihonshi Shiryō Kenkyūkai hen.

Tōkyō-to Bunkyō-ku : Yoshikawa Kōbunkan, 2018.;©2018
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS859 .S53 2015
30 of 41

Sore de mo Nihonjin wa sensō o eranda / Katō Yōko cho.

Tōkyō : Shinchōsha, Heisei 28 [2016];©2009
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS882 .K38 2016
31 of 41

Soviet Policy Toward India : Ideology and Strategy / Robert H. Donaldson.

Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, [2014];©1974
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DK68.7.I5 D66 1974
32 of 41

Taiwan'umare nihongosodachi / On Yūjū.

Tōkyō : Hakusuisha, 2018.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS799.72 .O5 2018
33 of 41

Teikoku Nihon to Man-Sen shi : tairiku seisaku to Chōsen Manshū ninshiki / Inoue Naoki.

Shohan. Tōkyō : Hanawa Shobō, 2013.;©2013
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS518.45 .I56 2013
34 of 41

The Balkans in Our Time / Robert Lee Wolff.

Rev. ed. Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, [2014];©1974
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DR45 W65 1974
35 of 41

The First Turkish Republic : A Case Study in National Development / Richard D. Robinson.

Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, [2014];©1963
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DR590 .R63 1963
36 of 41

The Lyon Uprising of 1834 : Social and Political Conflict in the Early July Monarchy / Robert J. Bezucha.

Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, 2014;©1974
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DC733 B49 1974
37 of 41

The Promised Lands : The Low Countries Under Burgundian Rule, 1369-1530 / Wim Blockmans, Walter Prevenier Edward Peters.

Philadelphia : University of Pennsylvania Press, [2010];©1999
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DH175 B56 1999
38 of 41

The Republic of St. Peter : The Birth of the Papal State, 680-825 / Thomas F. X. Noble.

Philadelphia : University of Pennsylvania Press, [2010];©1984
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DG797.1 .N62 1984
39 of 41

United Government and Foreign Policy in Russia, 1900-1914 / David MacLaren McDonald.

Reprint 2014 Cambridge, MA : Harvard University Press, [2014];©1992
Type: E-book (flood)
Location: Online
Call no: DK262.8 M33 1992
40 of 41

Zainichi Chōsen seinen no shōgen / Fukuchi Kōzō, Nishida Hideaki hen.

Shohan. Tōkyō : Sanseidō, Shōwa 45 [1970]
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS831.K6 Z35 1970
41 of 41

Zui Tō Teikoku to Higashi Ajia sekai / Tōdaishi Kenkyūkai hen.

Tōkyō : Kyūko Shoin, 1979.;©1979
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS749.25 .Z84 1979