New titles

Japan

Includes all types of material

1 of 8

Bakuhan kenryoku to jiin, monzeki / Somada Yoshio cho.

Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, 2003.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: BQ689 .S66 2003
2 of 8

Bakuhansei kokka no seiritsu to taigai kankei / Katō Eiichi cho.

Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, Heisei 10 [1998].
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS871 .K277 1998
3 of 8

Kindai Nihon to bakumatsu gaikō monjo hensan no kenkyū / Tanaka Masahiro cho.

Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, 1998.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS881.45 .T36 1998
4 of 8

Kinsei Kyōto no toshi to minshū / Kamada Michitaka cho.

Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, 2000.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HN730.K9 K36 2000
5 of 8

Kinsei Nichi-Ran bōekishi no kenkyū / Suzuki Yasuko cho.

Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, 2004.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HF3828.N44 S89 2004
6 of 8

Muchū mondōshū. English;Dialogues in a dream : the life and Zen teachings of Musō Soseki / translated and annotated by Thomas Yūhō Kirchner.

Somerville, MA : Wisdom, [2015];©2015
Type: Printed material
Location: Menzies Library (General)
Call no: BQ9268.M8513 2015
7 of 8

Tenryūji monjo no kenkyū / Harada Masatoshi hen.

Kyōto-shi : Shibunkaku Shuppan, 2011.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: DS856.75 .T46 2011
8 of 8

Yūseigaku undō to Nihon shakai; Nihon ga yūsei shakai ni naru made : kagaku keimō, media, seishoku no seiji = The history of eugenic society in Japan : scientific enlightenment, media, and politics of reproduction / Yokoyama Takashi.

Dai 1-han Tōkyō : Keisō Shobō, 2015.
Type: Printed material
Location: Menzies Library (E Asian)
Call no: HQ755.5.J3 Y65 2015